NAT مخفف عبارت Network Address Translation می باشد. کاربرد NAT در تبدیل آدرس های شبکه Local یا Private به آدرسPublic می باشد. 
در دنیای ویپ ،NAT یک راهکار برای ارتباط از طریق دنیای اینترنت با سرور ایزابل می باشد، برای این منظور باید بر روی مودم یا Router پورت 5060 UDP و پورت 10000 تا 20000 UDP به سمت IP داخلی سرور ایزابل Forward شود.

مشکل صدای یک طرفه
در تمامی سیستم های VoIP که با پروتکل SIP کار می کنند، زمانیکه پروتکل SIP بر روی NAT قرار میگیرد صدا به صورت یک طرفه منتقل می شود، یعنی صدای فردی که برروی اینترنت هست در داخل شرکت شنیده می شود ولی صدای فرد داخل شرکت به گوش فرد خارج شرکت نمیرسد.ولی هر کدارم راهکاری برای آن ارائه کرده اند، استریسک نیز راهکاری دارد که در این مقاله آرتاگستر به بررسی آن می پردازد.

راه حل
  • تغییرات در تنظیمات SIP
  • اعمال تغییر در تعریف داخلی
تغییرات در تنظیمات SIP
در سرور ایزابل از تنظیمات Unembedded IssabelPBX در منوی PBX و زیر منوی PBX Configuration شوید، اما برای دسترسی به این قسمت ابتدا باید از منوی Security و زیر منوی Advanced Setting گزینه Enable direct access را روی حالت On قرار دهید:


حال در قسمت Unembedded IssabelPBX و منوی Setting و Asterisk SIP Setting ، NAT را در حالت Yes قرار دهید سپس در قسمت IP Configuration روی حالت Static قرار دهید.
برای اعمال IP Local و Public احتیاج به انتخاب گزینه Auto Configuration می باشد که این گزینه موارد درخواستی را پر میکند.
(External IP درواقع IP اینترنتی شما و Local Network میتواند IP سرور یا شبکه شما باشد)


اعمال تغییر در تعریف داخلی
برای این منظور در تنظیمات داخلی مورد نظر در بخش Device Option باید NAT را روی Yes قرارد دهیم.


توجه داشته باشید که حتما باید هر دو تنظیم را انجام دهید تا بتوانید تماسی دو طرفه داشته باشید.