جایگاه سوخت

جایگاه سوخت

  • جایگاه سوخت
  • جایگاه سوخت
  • جایگاه سوخت

جزئیات محصول

زمینه : نرم افزار


نرم افزار جایگاه سوخت آرتا
این نرم افزار کلیه عملیات روزانه جایگاه سوخت اعم از عملیات دفاتر روزانه و کل را برای هر روز کاری اعم از چند شیف را برای مسئول جایگاه انجام خواهد داد و کلیه محاسبات مورد نیاز برای جایگاه را در دو دقیقه محاسبه و نمایش خواهد داد
مواردی که نرم افزار جایگاه سوخت انجام میدهد
1-  تعریف پرسنل - مخازن – نازلها – تعریف انواع فراورده و قیمت فراورده که در هر روز قابل تعریف است
2-  تعریف چندین شیف کاری با چندین نفر برای نازلها
3-  فروش فراورده و مقایسه آن با فروش الکترونیکی
4- دریافت میزان کارکرد هر نفر بر اساس میزان فروش و مشاهده مبلغ آن و تفکیک دریافت الکترونیکی و مکانیکی
5- مشاهده آزمایش و گزارش آن
6- مشاهده سود کلی روزانه
7- گزارش از هر لحظه جایگاه میزان فروش میزان موجودی میزان هزینه ها و در آمد ها
8- گزارش صورت وضعیت کارمزد هر محصول برای هر روز یا هر ماه با توجه به امتیاز جایگاه
9- ارائه و صدور انواع گزارشهای روزانه و ماهانه
10- مدیریت هزینه های جایگاه

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

ما بر آن داریم تا با مشاوره مشتریان را از خدمات مطلع سازیم

تماس با ما
.
© تمامی حقوق این سایت متعلق بهآرتا گستر می باشد.
Scroll to Top