معرفی دستورات کاربردی در محیط متنی برای مدیریت مسیر یابهای میکروتیک
برای ورود به مسیریاب میکروتیک ابتدا از طریق نرم افزار winbox به مسیریاب طبق شکل زیر Connect شده و سپس در سمت چپ صفحه بر روی New Terminal کلیک می کنیم و کمی صبر می کنیم تا صفحه دستورات متنی مسیریاب، load شود.
1 – ? برای نمایش لیست دستورات کامل مسیریاب استفاده می شود.


2- System پس از وارد نمودن این دستور و فشردن کلید TAB، دستوراتی که در این قسمت استفاده می شوند نمایش داده می شود.


3 – .. برای بازگشت به حالت قبل ار این دستور استفاده می شود.


4 – Reboot برای راه ادازی مجدد مسیریاب میکروتیک استفاده می شود که در ابتدا باید دستور system را زده و سپس دستور reboot را وارد و تایید کنیم.
  • می توان به جای وارد کردن مرحله به مرحله دستورات، آنها را پشت سرهم و در یک خط وارد کرد.مانند:
  • با وارد نمودن قسمتی از هر دستور و زدن کلید TAB، دستور کامل نمایش داده می شود.

5 – Reset-configuration برای بازگردانی تنظیمات مسیریاب به حالت ابتدایی استفاده می گردد. لازم به ذکر است در استفاده از این دستور دقت لازم را داشته باشید و در صورت نیاز از آن اسفاده نمایید.


6 – Routerboard برای بدست آوردن اطلاعاتی از قبیل مدل، شماره سریال، ورژن جاری firmware و… از این دستور استفاده نمود.


7 – History دستوری برای نمایش خلاصه ای کارهای انجام گرفته بر روی مسیریاب


8 – System clock set برای تنظیم ساعت و تاریخ مسیریاب می باشد که پس از وارد نمودن این دستور باید تاریخ و ساعت رسیستم را وارد نمود.


9- System clock print برای نمایش تاریخ و ساعت مسیریاب می باشد.


10- IP Add Print برای نمایش IP های تنظیم شده بر روی Interfaceها


11- IP Service Print دستوری برای نمایش سرویس های قابل استفاده و پورت های مورد نظر بر روی مسیریاب

12- User set توسط این دستور می توان رمز عبور کاربر برای ورود به تنظیمات مسیریاب را تغییر داد.


13- IP Firewall Filter Print دستوری برای نمایش Chain و Action(فعالیت) های مورد استفاده در قسمت Filter مسیریاب


14 – IP Filter Nat Print دستوری برای نمایش رول های NAT (در صورت تنظیم و Set کردن رولی در قبل، یا زدن این دستور، رول ها نمایش داده می شوند.)


15 – IP Firewall Nat Print Stat دستوری برای نمایش Chain و Actionهای مربوط به NAT به کار می رود.


16 – IP Address Add دستوری برای تخصیص IP به Interfaceها

17 – IP Address Print دستوری برای نمایش IPهای تخصیص داده شده

 

18 – IP Address Remove دستوری برای حذف IP تخصیص داده شده به یک Interface خاص
(عدد 2 در اینجا شماره Interfaceی است که می خواهیم آدرس IP آن را حدف نماییم)


19 – IP Arp Print دستوری برای نمایش جدول ARP موجود در مسیریاب


نکات:
Ctrl+Home با زدن این دو کلید، مکان نما به ابتدای خط هدایت می شود.
Ctrl+End با زدن این دو کلید، مکان نما به انتهای خط هدایت می شود.
کلید جهت نما حرکت در بین دستورات با زدن کلیدهای جهت نما صورت می گیرد.